KITA SAMA SAHAJA.. BEZANYA CUMA AMALAN KITA..


Dari Abu Bakar r.a. :

Yang bermaksud’ “ Orang bakhil tidak telepas dari (kemungkinan akan mengalami ) salah satu dari tujuh perkara:-

1         Dia mati, kemudian hartanya akan di warisi oleh orang yang akan mempergunakannya ke tempat yang menyalahi perintah Allah S.W.T.

2         Allah memberikan kuasa kepada seorang pemimpin yang zalim, dan akan membinasakannya dengan merampas hartanya setelah menghina dirinya.

3         Allah S.W.T. meninggikan syawatnya yang akan merosakkan hartanya.

4         Timbul fikirannya untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanah yang rosak, sehingga kerana itu hartanya akan musnah.

5         Dia ditimpa salah satu dari bencana dunia, seperti hartanya tenggelam, terbakar, kecurian dan lain-lain yang seumpama dengan itu.

6         Dia ditimpa penyakit yang berpanjangan, sehingga dia terpaksa mengeluarkan hartanya untuk mengubatinya.

7         Dia menanam hartanya di suatu tempat, lalu dia lupa sehingga dia tidak boleh menjumpainya.”

Sumber : Buku Himpunan Kisah-Kisah Teladan

0 comments:

Post a Comment